• FLUORESCENT_TUBE

  FLUORESCENT_TUBE

  सुविधा

  1. उच्च प्रकाश दक्षता

  2. लामो सेवा जीवन

  3. नरम प्रकाश र सुखद रंगहरू

  4. यसले राम्रो मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू उत्पादन गर्न सक्छ

  5. तपाईं आफ्नो घर सजाउन सक्नुहुन्छ।